Naszymi klientami byli, między innymi

 • Optimus S.A.
 • Dom Development S.A.
 • Intra sp. z o.o.
 • Unikat S.C.
 • Bank BPH S.A.
 • Zepter
 • Instytut Maszyn Matematycznych
 • Mercedes
 • Toyota Motor Poland
 • Komenda Główna Policji
 • Radwar
 • Coca-Cola
 • Wrangler
 • American Express
 • Narodowe fundusze inwestycyjne
 • Helikon