O nas

Nasza firma działa od 1990 roku jako PPW NAY, a obecnie również jako firma NAJ Architekci, spółka z o.o. spółka komandytowa.

Zespół projektowy tworzą doświadczeni architekci posiadający pełne uprawnienia projektowe.

Arch. Beata Korwin-Szymanowska

Arch. Jadwiga Romiszewska

Nasz profil działalności to projektowanie architektoniczne i wielobranżowe w pełnym zakresie. Projekty opuszczające naszą Pracownie wykonane są w pełnym zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do realizacji inwestycji.

Opracowania projektowe obejmują wszystkie fazy dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy począwszy od prac przedprojektowych (inwentaryzacja, opinie techniczne, badania gruntowe itp.) poprzez projekty budowlane (uzgodnione z rzeczoznawcami p. poż., Sanepid, BHP) i wykonawcze wielobranżowe. W trakcie realizacji inwestycji sprawujemy nadzory autorskie.

Projekty branżowe w zakresie konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, dróg, zieleni i kosztorysów opracowują dla nas doświadczeni projektanci z uprawnieniami, członkowie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pracownia przejmuje obowiązki inwestora w zakresie uzyskania warunków zabudowy lub wpisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania terenu, uzyskania przydziałów mediów, uzgodnień ze służbami miejskimi oraz ZUD.